بخشى از اخلاق نيكوى پيامبر گرامی (صلى اللّه عليه و اله)

بخشى از اخلاق نيكوى پيامبر گرامی (صلى اللّه عليه و اله) اخلاقياتى كه بعضى از دانشمندان و فقها آنها را گرد آورده اند و از بعضى اخبار آنها را برگزيده اند. غزالى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه و اله…