برچسب: اربعین

مشاهده

متن و صوت زیارت اربعین

زیارت اربعین امام حسین علیه السلام زیارت اربعین  یعنى بیستم صفر شیخ در تهذیب و مصباح روایت کرده از حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام که فرموده علامات مؤ من پنج چیز است پنجاه و یک رکعت نماز گذاشتن که…

مشاهده

رسول خدا و ائمه علیهم السّلام در حق زائرین امام حسین علیه السّلام‏ دعا می کنند

معاویة بن وهب، از حضرت ابا عبد اللَّه علیه السّلام، نقل می کند که وی گفت: امام صادق علیه السّلام به من فرمودند: اى معاویه به جهت ترس و وحشت زیارت قبر حضرت امام حسین علیه السّلام را ترک مکن،…